Cultura

Pressupost inicial / hab.

63,61 €

Pressupost inicial

1,11 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 1,11 M€

% sobre el total del press.

8,63 %

Mitjana despesa provincial

462.941,52 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 17,51% 195.170 €
Biblioteques i arxius 6,65% 74.125 €
Promoció cultural 15,71% 175.111 €
Arts escèniques 0,09% 1.000 €
Lleure i temps lliure 50,74% 565.690 €
Festes populars i celebracions 9,31% 103.789 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.