T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

21,74 €

Pressupost inicial

380.488 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 380.488 €

% sobre el total del press.

2,64 %

Mitjana ingrés provincial

282.378,21 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 5,17% 19.668 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 9,16% 34.837 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 85,67% 325.983 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.