Cultura

Pressupost inicial / hab.

47,54 €

Pressupost inicial

844.363 €

% execució

118,68 %
Despesa real són 1 M€

% sobre el total del press.

6,37 %

Mitjana despesa provincial

541.620,15 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 25,60% 216.158 €
Biblioteques i arxius 11,48% 96.958 €
Promoció cultural 27,26% 230.178 €
Lleure i temps lliure 21,81% 184.127 €
Festes populars i celebracions 13,85% 116.942 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,02% 278.795 €
Despeses corrents en béns i serveis 63,82% 538.868 €
Transferències corrents 3,16% 26.700 €