T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

18,56 €
Pressupost actual / hab.: 18,62 €

Pressupost inicial

340.820 €
Pressupost actual: 340.820 €

% execució

106,72 %
Ingrés real són 363.711,04 €

% sobre el total del press.

2,01 %

Mitjana ingrés provincial

347.416,69 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 5,98% 20.390 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 16,53% 56.340 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 77,49% 264.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.