Cultura

Pressupost inicial / hab.

67,01 €

Pressupost inicial

1,24 M€

% execució

195,41 %
Despesa real són 2,43 M€

% sobre el total del press.

7,34 %

Mitjana despesa provincial

703.508,07 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Biblioteques i arxius 21,70% 269.613,27 €
Museus i arts plàstiques 12,80% 159.122,27 €
Promoció cultural 46,09% 572.758,64 €
Lleure i temps lliure 7,18% 89.168,29 €
Festes populars i celebracions 12,23% 152.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.