Promoció cultural

Pressupost inicial / hab.

31,19 €

Pressupost inicial

572.758,64 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,38 %

Mitjana despesa provincial

234.118,16 €

Sobre aquesta partida

promoció cultural.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,43% 122.753,64 €
Despeses corrents en béns i serveis 38,64% 221.305 €
Transferències corrents 5,01% 28.700 €
Inversions reals 34,92% 200.000 €