Esport

Pressupost inicial / hab.

52,51 €

Pressupost inicial

895.942,57 €

% execució

104,57 %
Despesa real són 936.931,93 €

% sobre el total del press.

6,22 %

Mitjana despesa provincial

421.365,28 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 60,06% 538.096,1 €
Instal·lacions esportives 39,94% 357.846,47 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,11% 207.059,15 €
Despeses corrents en béns i serveis 67,78% 607.278,76 €
Transferències corrents 7,10% 63.604,66 €
Inversions reals 2,01% 18.000 €