Esport

Pressupost inicial / hab.

50,37 €

Pressupost inicial

859.394 €

% execució

89,19 %
Despesa real són 766.491,42 €

% sobre el total del press.

6,48 %

Mitjana despesa provincial

345.438 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 1,05% 9.000 €
Promoció i foment de l'esport 65,55% 563.295 €
Instal·lacions esportives 33,41% 287.099 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,42% 201.311 €
Despeses corrents en béns i serveis 66,22% 569.083 €
Transferències corrents 10,36% 89.000 €