Esport

Pressupost inicial / hab.

51,54 €

Pressupost inicial

891.246,6 €

% execució

107,42 %
Despesa real són 957.392,91 €

% sobre el total del press.

6,77 %

Mitjana despesa provincial

301.595,5 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 67,25% 599.330,6 €
Instal·lacions esportives 32,75% 291.916 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,75% 202.782 €
Despeses corrents en béns i serveis 69,76% 621.714,6 €
Transferències corrents 7,49% 66.750 €