Esport

Pressupost inicial / hab.

55,49 €

Pressupost inicial

972.659,11 €

% execució

100,96 %
Despesa real són 982.015,53 €

% sobre el total del press.

7,53 %

Mitjana despesa provincial

292.660,46 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 1,03% 10.000 €
Promoció i foment de l'esport 67,63% 657.810,11 €
Instal·lacions esportives 31,34% 304.849 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,96% 203.867 €
Despeses corrents en béns i serveis 71,15% 692.042,11 €
Transferències corrents 6,86% 66.750 €
Inversions reals 1,03% 10.000 €