Esport

Pressupost inicial / hab.

57,07 €

Pressupost inicial

998.828 €

% execució

89,77 %
Despesa real són 896.647,51 €

% sobre el total del press.

7,47 %

Mitjana despesa provincial

337.884,72 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 66,70% 666.210 €
Instal·lacions esportives 33,30% 332.618 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,70% 206.729 €
Despeses corrents en béns i serveis 71,12% 710.349 €
Transferències corrents 6,68% 66.750 €
Inversions reals 1,50% 15.000 €