Esport

Pressupost inicial / hab.

51,70 €

Pressupost inicial

901.459 €

% execució

105,20 %
Despesa real són 948.307,21 €

% sobre el total del press.

7,08 %

Mitjana despesa provincial

336.201,22 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 64,84% 584.527 €
Instal·lacions esportives 35,16% 316.932 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,02% 207.539 €
Despeses corrents en béns i serveis 69,57% 627.170 €
Transferències corrents 7,40% 66.750 €