Esport

Pressupost inicial / hab.

82,24 €

Pressupost inicial

1,45 M€

% execució

98,38 %
Despesa real són 1,42 M€

% sobre el total del press.

10,79 %

Mitjana despesa provincial

336.602,33 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 14,43% 208.712 €
Promoció i foment de l'esport 43,66% 631.598 €
Instal·lacions esportives 41,92% 606.459 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,43% 208.712 €
Despeses corrents en béns i serveis 50,40% 729.105 €
Transferències corrents 35,18% 508.952 €