Esport

Pressupost inicial / hab.

83,17 €

Pressupost inicial

1,48 M€

% execució

107,39 %
Despesa real són 1,59 M€

% sobre el total del press.

11,14 %

Mitjana despesa provincial

357.266,98 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 14,34% 211.874 €
Promoció i foment de l'esport 44,61% 658.932 €
Instal·lacions esportives 41,05% 606.288 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,34% 211.874 €
Despeses corrents en béns i serveis 51,20% 756.268 €
Transferències corrents 34,46% 508.952 €