Esport

Pressupost inicial / hab.

88,69 €

Pressupost inicial

1,6 M€

% execució

97,07 %
Despesa real són 1,55 M€

% sobre el total del press.

11,45 %

Mitjana despesa provincial

407.326,85 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 13,69% 219.212 €
Promoció i foment de l'esport 45,40% 726.695 €
Instal·lacions esportives 40,91% 654.916 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 13,69% 219.212 €
Despeses corrents en béns i serveis 52,52% 840.768 €
Transferències corrents 33,79% 540.843 €