Esport

Pressupost inicial / hab.

81,40 €

Pressupost inicial

1,48 M€

% execució

95,95 %
Despesa real són 1,42 M€

% sobre el total del press.

10,90 %

Mitjana despesa provincial

403.494,45 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 14,77% 219.212 €
Promoció i foment de l'esport 41,11% 610.195 €
Instal·lacions esportives 44,12% 654.916 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,77% 219.212 €
Despeses corrents en béns i serveis 56,64% 840.768 €
Transferències corrents 28,59% 424.343 €