Esport

Pressupost inicial / hab.

71,30 €

Pressupost inicial

1,31 M€

% execució

94,43 %
Despesa real són 1,24 M€

% sobre el total del press.

8,90 %

Mitjana despesa provincial

405.309,15 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 18,89% 247.355 €
Promoció i foment de l'esport 34,08% 446.159,78 €
Instal·lacions esportives 47,02% 615.619,71 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.