Esport

Pressupost inicial / hab.

77,76 €

Pressupost inicial

1,43 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

8,43 %

Mitjana despesa provincial

517.187,09 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 19,27% 275.100,66 €
Promoció i foment de l'esport 36,26% 517.731,37 €
Instal·lacions esportives 44,48% 635.084,5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,75% 267.734,37 €
Despeses corrents en béns i serveis 38,99% 556.685,99 €
Transferències corrents 42,26% 603.496,17 €