Esport

Pressupost inicial / hab.

78,56 €

Pressupost inicial

1,46 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

8,32 %

Mitjana despesa provincial

1,46 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 19,25% 280.372,16 €
Promoció i foment de l'esport 32,03% 466.647,96 €
Instal·lacions esportives 48,72% 709.811,83 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.