Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

3,51 €

Pressupost inicial

59.920 €

% execució

99,94 %
Despesa real són 59.886,43 €

% sobre el total del press.

0,45 %

Mitjana despesa provincial

520.412,11 €

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 32,99% 19.767 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 67,01% 40.153 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,25% 32.504 €
Despeses corrents en béns i serveis 35,74% 21.416 €
Transferències corrents 2,50% 1.500 €
Inversions reals 7,51% 4.500 €