Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

180,79 €

Pressupost inicial

3,13 M€

% execució

96,41 %
Ingrés real són 3,01 M€

% sobre el total del press.

21,38 %

Mitjana ingrés provincial

2,32 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 92,17% 2,88 M€
De comunitats autònomes 1,13% 35.328 €
D'entitats locals 3,70% 115.788 €
D'empreses privades 3,00% 93.691 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.