Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

2,90 €

Pressupost inicial

50.151,03 €

% execució

117,58 %
Despesa real són 58.969,78 €

% sobre el total del press.

0,38 %

Mitjana despesa provincial

473.682,52 €

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 23,77% 11.923 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 76,23% 38.228,03 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 69,44% 34.827 €
Despeses corrents en béns i serveis 28,31% 14.199,03 €
Transferències corrents 2,24% 1.125 €