Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

152,73 €

Pressupost inicial

2,68 M€

% execució

126,34 %
Ingrés real són 3,38 M€

% sobre el total del press.

19,04 %

Mitjana ingrés provincial

2,61 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 92,39% 2,47 M€
D'entitats locals 4,25% 113.860 €
D'empreses privades 3,36% 89.937 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.