Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

185,38 €

Pressupost inicial

3,24 M€

% execució

124,18 %
Ingrés real són 4,03 M€

% sobre el total del press.

22,49 %

Mitjana ingrés provincial

2,62 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 93,91% 3,05 M€
De comunitats autònomes 0,62% 20.200 €
D'entitats locals 2,70% 87.446 €
D'empreses privades 2,77% 89.937 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.