Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

8,73 €

Pressupost inicial

152.197 €

% execució

169,68 %
Despesa real són 258.251,84 €

% sobre el total del press.

1,20 %

Mitjana despesa provincial

438.116,94 €

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 74,91% 114.012 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 25,09% 38.185 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 71,51% 108.831 €
Despeses corrents en béns i serveis 27,75% 42.241 €
Transferències corrents 0,74% 1.125 €