Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

229,58 €

Pressupost inicial

4,14 M€

% execució

96,71 %
Ingrés real són 4,01 M€

% sobre el total del press.

26,49 %

Mitjana ingrés provincial

3,11 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 86,10% 3,57 M€
De comunitats autònomes 7,45% 308.642 €
D'entitats locals 4,20% 174.238 €
D'empreses privades 2,25% 93.050,14 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.