Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

8,76 €

Pressupost inicial

159.811 €

% execució

91,37 %
Despesa real són 146.019,69 €

% sobre el total del press.

1,17 %

Mitjana despesa provincial

597.644,73 €

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 62,95% 100.609 €
Transport públic 12,51% 20.000 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 24,53% 39.202 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 71,83% 114.791 €
Despeses corrents en béns i serveis 28,17% 45.020 €