Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

23,07 €

Pressupost inicial

423.585,34 €

% execució

No disp.
L'any passat 360,10 %

% sobre el total del press.

2,59 %

Mitjana despesa provincial

674.860,78 €

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 74,29% 314.691 €
Transport públic 8,28% 35.090 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 17,42% 73.804,34 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,65% 193.357 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,94% 80.228,34 €
Transferències corrents 35,41% 150.000 €