Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

275,68 €

Pressupost inicial

5,11 M€

% execució

142,34 %
Ingrés real són 7,28 M€

% sobre el total del press.

30,18 %

Mitjana ingrés provincial

3,9 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 81,00% 4,14 M€
De comunitats autònomes 13,05% 666.950 €
D'entitats locals 5,95% 304.257 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.