Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

22,13 €

Pressupost inicial

406.373,35 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,40 %

Mitjana despesa provincial

876.374,13 €

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 72,84% 295.995,31 €
Transport públic 8,63% 35.090 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 18,53% 75.288,04 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,35% 176.145,01 €
Despeses corrents en béns i serveis 19,74% 80.228,34 €
Transferències corrents 36,91% 150.000 €