Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Pressupost inicial / hab.

35,97 €

Pressupost inicial

666.950 €

% execució

308,46 %
Ingrés real són 2,06 M€

% sobre el total del press.

3,94 %

Mitjana ingrés provincial

597.090,18 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'administració general de les CA 26,64% 177.690 €
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. 73,36% 489.260 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.