Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

4,02 €

Pressupost inicial

73.804,34 €

% execució

No disp.
L'any passat 99,53 %

% sobre el total del press.

0,45 %

Mitjana despesa provincial

273.163,24 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 100,00% 73.804,34 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 94,39% 69.666 €
Despeses corrents en béns i serveis 5,61% 4.138,34 €