Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

14,34 €

Pressupost inicial

248.040 €

% execució

151,24 %
Ingrés real són 375.140,09 €

% sobre el total del press.

1,70 %

Mitjana ingrés provincial

162.394,07 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 31,45% 78.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 68,55% 170.040 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.