Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

11,96 €

Pressupost inicial

209.629,54 €

% execució

160,51 %
Ingrés real són 336.466,99 €

% sobre el total del press.

1,49 %

Mitjana ingrés provincial

154.905,1 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 37,21% 78.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 62,79% 131.629,54 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.