Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

16,04 €

Pressupost inicial

280.796 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 280.796 €

% sobre el total del press.

1,95 %

Mitjana ingrés provincial

150.692,86 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 41,03% 115.200 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 58,97% 165.596 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.