Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

12,53 €

Pressupost inicial

228.475,71 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 228.475,71 €

% sobre el total del press.

1,46 %

Mitjana ingrés provincial

87.485,81 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Productes de concessions i aprofitaments especials 100,00% 228.475,71 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.