Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

12,55 €

Pressupost inicial

230.455,9 €

% execució

103,24 %
Ingrés real són 237.913,07 €

% sobre el total del press.

1,42 %

Mitjana ingrés provincial

97.931,45 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Productes de concessions i aprofitaments especials 100,00% 230.455,9 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.