Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

13,66 €

Pressupost inicial

250.783,67 €

% execució

No disp.
L'any passat 103,24 %

% sobre el total del press.

1,53 %

Mitjana ingrés provincial

98.510,21 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Productes de concessions i aprofitaments especials 100,00% 250.783,67 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.