Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

16,10 €

Pressupost inicial

298.590 €

% execució

No disp.
L'any passat 157,68 %

% sobre el total del press.

2,41 %

Mitjana ingrés provincial

298.590 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Productes de concessions i aprofitaments especials 100,00% 298.590 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.