Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

9,46 €

Pressupost inicial

165.596 €

% execució

127,89 %
Ingrés real són 211.775,57 €

% sobre el total del press.

1,15 %

Mitjana ingrés provincial

136.949,52 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 100,00% 165.596 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.