Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

12,66 €

Pressupost inicial

228.475,71 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 228.475,71 €

% sobre el total del press.

1,46 %

Mitjana ingrés provincial

70.312,2 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 100,00% 228.475,71 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.