Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

35,66 €
Pressupost actual / hab.: 932,53 €

Pressupost inicial

652.571,44 €
Pressupost actual: 17,07 M€

% execució

32,32 %
Despesa real són 5,52 M€

% sobre el total del press.

100,76 %

Mitjana despesa provincial

278.422,9 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 18,39% 120.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 5,67% 37.000 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 35,55% 231.998,86 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 40,39% 263.572,58 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.