Transferències de capital

Pressupost inicial / hab.

9,28 €

Pressupost inicial

160.525,1 €

% execució

84,90 %
Ingrés real són 136.277,8 €

% sobre el total del press.

1,10 %

Mitjana ingrés provincial

182.860,2 €

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 28,91% 46.400 €
D'entitats locals 71,09% 114.125,1 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.