Passius financers

Pressupost inicial / hab.

65,29 €

Pressupost inicial

1,09 M€

% execució

87,79 %
Despesa real són 959.426,27 €

% sobre el total del press.

7,59 %

Mitjana despesa provincial

759.906,69 €

Sobre aquesta partida

Recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Amortització de préstecs i d'operacions en euros 100,00% 1,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.