Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

206,57 €

Pressupost inicial

3,63 M€

% execució

72,63 %
Despesa real són 2,64 M€

% sobre el total del press.

27,11 %

Mitjana despesa provincial

1,7 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, a l'entitat local, i que consisteixin en l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l'organització. Recollir les despeses generals de l'entitat, que no puguin ser imputades ni aplicades directament a una altra àrea de les previstes en aquesta classificació per programes. S'han d'incloure en aquesta àrea les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf d'aquesta classificació per programes, ja que en cas contrari s'han d'imputar en la política de despesa específica que correspongui.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 12,56% 456.459 €
Serveis de caràcter general 57,90% 2,1 M€
Administració financera i tributària 27,69% 1,01 M€
Transferències a altres administracions públiques 1,85% 67.089 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,73% 1,92 M€
Despeses corrents en béns i serveis 23,16% 841.490 €
Transferències corrents 2,50% 90.839 €
Fons de contingència i altres imprevistos 21,13% 768.002,93 €
Inversions reals 0,37% 13.500 €
Actius financers 0,11% 4.000 €