Passius financers

Pressupost inicial / hab.

86,94 €

Pressupost inicial

1,59 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

8,00 %

Mitjana ingrés provincial

2,85 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 1,59 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.