Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

33,90 €

Pressupost inicial

578.375,9 €

% execució

115,32 %
Despesa real són 667.006,87 €

% sobre el total del press.

4,02 %

Mitjana despesa provincial

197.842,74 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 578.375,9 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 59,33% 343.166,7 €
Despeses corrents en béns i serveis 35,54% 205.583,11 €
Transferències corrents 5,12% 29.626,09 €