Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

29,71 €

Pressupost inicial

506.935 €

% execució

99,06 %
Despesa real són 502.150,44 €

% sobre el total del press.

3,82 %

Mitjana despesa provincial

173.783,96 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 506.935 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 62,74% 318.073 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,60% 170.346 €
Transferències corrents 3,65% 18.516 €