Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

26,85 €

Pressupost inicial

470.632 €

% execució

102,42 %
Despesa real són 482.008,84 €

% sobre el total del press.

3,64 %

Mitjana despesa provincial

164.947,37 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 470.632 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,63% 313.603 €
Despeses corrents en béns i serveis 29,86% 140.516 €
Transferències corrents 3,51% 16.513 €