Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

28,23 €

Pressupost inicial

494.023 €

% execució

96,56 %
Despesa real són 477.014,37 €

% sobre el total del press.

3,70 %

Mitjana despesa provincial

175.461,96 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 494.023 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 64,16% 316.962 €
Despeses corrents en béns i serveis 32,50% 160.548 €
Transferències corrents 3,34% 16.513 €